• Organize Sanayi Bölgesi. 1. Cad. No:12 Merkez/GİRESUN | Gürsel Mahallesi Aktaş Sokak No.1 Kat.3 Kağıthane/istanbul
  • 0 (454) 222-1444
Hammadde ve Depo

Hammadde ve Depo

Alınan siparişin sisteme girişinin yapılmasının akabinde satın alma departmanı  ERP sistemi üzerinden mevcut stok durumunu kontrol eder ve ihtiyaç olan hammaddenin satın alma emrini oluşturur. Siparişi geçilen hammaddenin birim miktarı ve istenilen evsaflara uygunluğu girdi kontrolleri ile tespit edilir. Teslim tesellüm standartlarına göre kabulü yapılan hammadde adresleme sisteminde belirlenen alanlara istiflenir ve ERP sistemine kaydı yapılır. Fiziksel test laboratuvarında hammaddeye gerekli testler yapılır (haslık testi, mukavemet testi, yıkama ve buhar testleri, lot/kanat testleri gibi) Bu testler ile birlikte eş zamanlı olarak özel ışıklı kalite kontrol makinelerinde %100 kumaş kontrol yapılır. Kumaş kalite kontrol sonuçları uluslararası kabul görmüş “4’lü Puanlama Sistemi” ne göre değerlendirilir. Kumaşta buhar çekmesini asgariye indirmek ve üründe ölçü kontrolünü sağlamak amacı ile işleme alınan kumaş, %100 buharlı fiksaj makinesinden geçirilerek stabil hale getirilir. Uygun ürünler sipariş miktarına ve üretim sıralamasına uyarak Kumaş Stok Alanında ile kesime hazır hale getirilir. Diğer yardımcı malzemeler de sipariş miktarına ve üretim sıralamasına uygun sırayla Aksesuar Blokaj yöntemi ile üretimin kullanımına hazır hale getirilir

Siparişi alınan ürün, planlama bölümünde on-line stok takip merkezinden alınan veriler ışığında kumaş ve malzeme siparişi verilir. Siparişin akabinde firmamıza gelen kumaş ve malzemeler hammadde kabul ve tesliminde Girdi Kontrolü yapılarak ERP sisteminde kayıt altına alınır. Gelen ürün renk ve sipariş numarasına göre tasniflenir ve bilgisayara Adresleme Sisteminde yeri kaydedilir. Fiziksel test laboratuvarı testleri ile eş zamanlı olarak kumaş kontrolü için üretilmiş özel ışıklı masalarda detaylı bir şekilde metraj ve kalite kontrolü yapılır. Bu kontrol “Kumaş Kalite Kontrol Formu” ile kayıt altına alınır. Kumaş kalite kontrolü yapılırken “4’lü Puanlama Sistemi Tablosu” kullanılır. Uygun ürünler sipariş miktarına ve üretim sıralamasına uyarak Kumaş Stok Alanında ile kesime hazır hale getirilir. Sonra malzemenin miktarına göre kontrol edilecek adetleri belirlenir. Kontrol edildikten sonra karşılaşılan hatalar kayıt altına alınarak, “AQL Malzeme Kalite Kontrol Sistemi Tablosu” ‘na göre sonuçlandırılır. Uygun ürünler sipariş miktarına ve üretim sıralamasına uygun sırayla Aksesuar Blokaj yöntemi ile üretimin kullanımına hazır hale getirilir

Hammadde ve Depo