• Organize Sanayi Bölgesi. 1. Cad. No:12 Merkez/GİRESUN | Gürsel Mahallesi Aktaş Sokak No.1 Kat.3 Kağıthane/istanbul
 • 0 (454) 222-1444
Değerlerimiz

Değerlerimiz

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız:

Giteks A.Ş. insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarımıza, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek işletme amacımızdır. Bu çerçeve içinde sorumluluklarımız hızla ilerleyen, etkinliği her gün artarak iş ahlakımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; ortaklarımızı, çalışanlarımızı, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.
Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmektedir.
Giteks A.Ş. tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.
Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada iki gün izin vermektedir.
Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.
Yönetim tüm çalışanların istek ve şikayetlerini dinler. Çalışanlar istek ve şikâyetlerini yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız:

Yalnız kendimizin değil çevremizdeki insanların da yaşam kalitesini arttırmak için çalışırız ve bu uğraşımızı arttırarak devam ettiririz.
Kendi seçimlerimizle sosyal projelerde yer alırız. Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcayan gönüllü insanlarız. Ana hedefimiz insanların yaşam kalitesine katkıda bulunacak konularda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda toplum önderliği yapmaktır.
Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.
Giteks A.Ş. sosyal yönetim ve kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir.
Doğanın ve çevrenin korunması, iyileştirilmesi için yasal sorumluluklarımızı yerine getirmenin ötesinde gönüllü çalışan insanlarız ve bu özelliğimizi toplumun diğer kesimlerine de yayacağız.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışa sahibiz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşırız.

İnsan Kaynakları Politikamız:

GİTEKS A.Ş. 800’den fazla çalışanı ile büyük bir ailedir. İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her GİTEKS A.Ş. çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

 • Doğru insanları şirkete cezbetmek, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini    mümkün kılmak
 • Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak.
 • İç iletişimin etkinliğini sağlamak.
 • Aidiyet duygusunu pekiştirmek.
 • İnsana saygıyı hakim kılmak.
 • Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak.
 • İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak.
 • İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak.
 • Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin nesiller boyunca şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

GİTEKS A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefleyip ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda fabrikamızda sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Kalite Politikası

Sınırların anlamsız kaldığı bir dünyada, kalıcı rekabet anlayışı yaratmanın tek yolu kalitedir. Giteks Konfeksiyon için, kalite bir hedef değil, yolculuktur. Bu yolculuğun amacı; ortaklarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, çevre ve toplumumuz için sürekli olarak daha iyiyi aramaktır. Bu da  Toplam Kalite Yönetimini bir yaşam tarzı olarak benimsemekle olacaktır.

Bu nedenle;

 • Müşterilerimizin memnuniyetini ve sadakatini, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin belirleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple, ürün ve hizmetlerimizde, yönettiğimiz tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürerek “mükemmelin” arayışı içinde olmalıyız.
 • Çalışanlarımız en önemli varlığımızdır. Kalitenin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın aile duygusu içinde katılımı, eğitimi ve memnuniyetinin sağlanması esastır.
 • Rekabet avantajımızı geliştirmek ve karlılığımızı artırmak yolu ile çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ortaklarımızın beklentilerini sürekli karşılamayı hedefliyoruz.
 • Kaliteli ürün için kaliteli girdi ön şarttır. Bu nedenle tedarikçilerimizi kalite sistemimizin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağımız olarak görüyoruz.
 • Çevre ve topluma olan sorumluluğumuzun bilicindeyiz ve gelişmelerine katkıda bulunuyoruz.
 • Kaliteli ürünler kaliteli ortamda üretilir. Her çalışanımız başta yöneticilerimiz olmak üzere, işyeri ortamını “emniyetli, temiz ve düzenli” tutmaktan sorumludur.

Kalite Kültürümüzün Esasları

 • İç ve dış müşteri gereksinimlerine duyarlı olmak.
 • Açık ve güvenilir olmak.
 • Verilerle konuşmak.
 • Değişime açık olmak.
 • Bir defada doğru yapmak.
 • Sahiplenmek.
 • Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

Giteks A.Ş. ailesinin tüm fertlerinin, yukarıdaki esaslara uyarak, kalite politikasını gerçekleştirme yönündeki çabalarını sürdüreceğinin inancı içinde olduğumuzu bildirir, Toplam Kalite anlayışımızın geliştirilerek yaşamımıza, ilişkilerimize ve işimize ışık tutmasını dileriz.